Küttepuude koguse mõõtmine

Küttepuude koguse mõõtmine:

Tihumeeter (tm) on võrdne ühe kuupmeetri puiduga, milles puuduvad  õhuvahed. Piltlikult väljendudes on tihumeeter 1m x 1m x 1m suurune puidust kuubik.

Ruumimeeter (rm) on ühe kuupmeetri suurune puidumaht koos halgude vahel oleva õhuvahedega. Piltlikult on ruumimeeter 1m x 1m x 1m suurune kogus halgusid koos halgude vahel oleva õhuga. Väga oluline on eristada riidaruumi ja puisteruumi. Riidaruumi puhul arvestatakse ruumimeetrit riita laotud halgudelt. Puisteruumi puhul ebakorrapäraselt kuhjatud halgudelt. Kui kujutada endale ette 1m3 suurust kasti, siis on selge, et riita laotult mahutab see kast märksa rohkem halge kui sinna ebakorrapäraselt puistatult.

Alljärgnevad teisendusvalemid aitavad erinevaid mõõtühikuid omavahel teisendada saetud ja lõhutud küttepuude puhul:

1 tihumeeter = 1,5 riidaruumi = 2,5 puisteruumi

1 riidaruum = 0,67 tihumeetrit = 1,68 puisteruumi

1 puisteruum = 0,4 tihumeetrit = 0,6 riidaruumi

Juhul kui osta 3 m pikkuseid saagimata ja lõhkumata küttepuid tuleb arvesse võtta, et õhuvahed moodustavad virnas olevate puude puhul keskmiselt 50% ehk 1 tihumeeter = 2 riidaruumi.