Nõustamine

Nõustame kliente kohaliku omavalitsuse ja keskkonnajärelevalve alastes küsimustes.

Meie tugevus on kohaliku omavalitsuse ja keskkonnavaldkonna tundmine tervikuna. Läheneme kliendi probleemile kompleksselt, mitte ei vaatle seda teistest valdkondadest eraldiseisvana. Iga konkreetse juhtumi korral otsime parimat teavet ja lahendusi.

Töid:  Peipsi Gümnaasiumi ümberkorraldamise võimalused, jaanuar 2016

Raivo Vadi

Raivo Vadi

Kontakt

Telefon:           +372 505 6797

E-post:             raivo.vadi@raisti.ee

Nõustamise teenust juhib Raisti OÜ juhatuse liige Raivo Vadi, kes omab rohkem kui 20ne aastast kogemust avalikus teenistuses. Ta on olnud valla maakorraldaja ja tegelenud maareformi küsimustega. Raivo Vadi on valitud alates 1993 aastast kõigi Pala vallavolikogu koosseisude liikmeks. Oli aastatel 1993-2000 vallavanem, hiljem volikogu esimees ja on volikogu liige tänaseni. Töötas aastatel 2000-2013 Keskkonnainspektsioonis nõunikuna, osakonnajuhatajana, büroojuhatajana ja peadirektori asetäitjana. Tema juhitavateks vastutusaladeks on olnud eelarve koostamine, finantsarvestus- ja aruandlus, asjaajamine ja arhiivindus, infotehnloogia. Tegeles ka erinevate valdkondade praktilise keskkonnajärelevalvega omades pädevust väärteo- ja haldusmenetluseks. On läbinud ja läbi viinud mitmeid koolitusi keskkonnavaldkonnas või sellega seonduvates valdkondades.

Lisaks eeltoodule on meie tugevuseks võimalus kaasata vajadusel kliendi probleemi lahendamisse ka teiste valdkondade pädevaid spetsialiste.

Nõu oleme valmis jagama nii keskkonna valdkonnaga kokkupuutuvatele eraisikutele,  ettevõtjatele kui ka  kohaliku omavalitsuse asutustele.